اسناد معماری ايران (دفتر دوم)

گزارش خطا

دفتر دوم اسناد معماری ایران به معرفی نسخه‌ای اختصاص دارد که که بر صفحۀ نخست آن عنوان وقف‌نامۀ مدرسۀ هاشمی نوشته شده است، ولی موضوع آن املاک اینجو و موقوفات این خاندان در فارس است. این نسخه هم اکنون در کتابخانه آیت‌الله نجفی مرعشی در قم به شماره 9220 محفوظ است. وقف‌نامه‌ها در ميان اسناد از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و مي‌توان گفت وقف‌نامۀ هر بنا يا مجموعه معماري شناسنامه و اساسنامه‌اي است كه جزئي‌ترين اطلاعات مربوط به آن اثر را در خود دارد. در اين جلد براي تسهيل در جست‌وجو در محتواي سند مذکور نمايه‌هایی شامل آيات، احاديث، كسان، جای‌ها، جای‌های مبهم در حروف نخست، نوع جای‌ها، فهرست واژگان معماري، احداث و بازسازی آثار معماری، ابنیۀ موقوف علیها، نمايه مشاغل و مناصب، عناوین و القاب، سالهای متن، ایام و مواقع، جملات دعايي تهيه و در پايان کتاب چند نمونه از تصاویر نسخۀ خطی براي آشنايی با نمونه خطوط آورده شده است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : عمادالدين شيخ الحكمايی، ایرج افشار
سال چاپ : 1389
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 120,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 188 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای نویسنده

دیگر کتابهای انتشارات