اسناد معماری ايران ( دفتر اول )

گزارش خطا

كتاب حاضر نخستين جلد از گاهنامه اسناد معماری ايران است كه به وقف‌نامه‌ها اختصاص دارد. در اين جلد به 9 سند (كه برخي بيش از يك متن را در خود جاي داده و در مجموع دوازده وقف‌نامه را در بر می گيرد) اشاره شده است. كهن‌ترين سند اين مجموعه متعلق به سال 773 ق و نوترين آنها متعلق به سال 1351 ش است. در پايان مجموعه چند نمونه نسخه‌های اساس اسناد برای آشنايی با نمونه خطوط آورده شده است. براي حفظ ارتباط با نسخه اساس و تسهيل در مراجعه به آن نوشته‌های اسناد به بخش متن و سجلات تقسيم و ابتدای سطرهای متن و هر يك از سجلات سند شماره‌گذاری شده است. مصصح برای تسهيل در جست‌وجو در محتوای اسناد هشت نمايه شامل نمايه آيات، نمايه احاديث، جملات دعايی، نمايه نام كسان، نمايه اشعار، فهرست واژگان معماری، نمايه مشاغل و مناصب و نمايه سجع مهرها را تهيه كرده است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
سال چاپ : 1388
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 120,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 252 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای نویسنده

دیگر کتابهای انتشارات