معماری اجتماعی خانه ایرانی

گزارش خطا

جامعه  از عده ای از افراد تشکیل شده است که برای رفع نیاز هایشان با هم روابط اجتماعی دارند. به طور مشخص منظور از روابط اجتماعی ، ارتباط و وابستگی متقابل انسان ها و جهت گیری رفتاری آ ن هاست . از آن جایی که فرهنگ کلیه اشکال زندگی افراد یک جامعه را تشکیل می دهد انسان ها برای داشتن یک زندگی پیشرفته احتیاج به داشتن روابط فرهنگی – اجتماعی با هم هستند، تا از طریق روابط اجتماعی خود انتقال فرهنگی بین افراد جامعه صورت گیرد.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : محمدرضا بمانیان، معصومه امینی
سال چاپ : 1396
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 168,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 2
تعداد صفحات : 200 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات