اصول برنامه ریزی و طراحی معماری بناهای فرهنگی (فرهنگسراها)

گزارش خطا

«شاید به ندرت بتوان هنری یافت که به اندازه معماری با زندگی مردم پیوند داشته باشد. عوامل و پدیدههای مختلفی وجود دارند که در شکلدهی فضاهای معماری نقش دارد. فرهنگ یکی از عوامل مهم در چگونگی شکلگیری فضاهای معماری به شمار میآید. گاهی برخی فرهنگ را حتی مهمتر از اقلیم عامل درجه اول برمیشمارند. هر بنایی به عنوان جزئی از فرهنگ معماری وظیفه عینیت بخشیدن یک اندیشه ذهنی از طریق فرم ظاهری خود دارد. مجموعه از نشانهها نمایانگر هویت یک فضاست که وجه مشخصه یک فضا از لحاظ زمینههای فرهنگی و کارکردی و سرزمین است. فضا به معنای عام، واقعیتی است دارای ویژگیهای هویتی مشخص و معین. نتیجه برداشتهای آدمی از فضا، از تجربههای ذهنی، شخصی، فرهنگی و اجتماعی او تاثیرپذیر است. لذا یک فضای معماری در مفهوم کلی نشاندهنده خصوصیات اصلی فرهنگی و سرزمینی آن است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : عليرضا مشبكی
سال چاپ : 1392
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 218,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 2
تعداد صفحات : 182 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

شرح

دنیای امروز به علت پیشرفتهای روز افزون، آزادی و عدالتخواهی، همچنین آرا مردم، آزادی بیان و ارتباطات جهانی الکترونیکی نوعی تامل، تنوع و ظرفیت را شکل داده است که دیگر، معماری نمیتواند از آن برکنار باشد. ایجاد فضایی معماری برای کسب علوم و تکنولوژی که سرعت پیشرفت آن غیرقابل باور است، از اهم برنامههای یک جامعه باید باشد چرا که جامعه ای موفق نمیشود مگر با علم اندوزی.»

جملات بالا خلاصه ای بود از مقدمه این کتاب به قلم مهندس علیرضا مشبکی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. کتاب اصول برنامه ریزی و طراحی معماری بناهای فرهنگی در هشت فصل تالیف شده که در ادامه به معرفی سرفصل های این کتاب میپردازیم:

•فصل اول: مبانی نظری

•فصل دوم: بررسی پیشینه مراکز فرهنگی در ایران و جهان

•فصل سوم: طراحی و برنامه ریزی فرهنگسرا

•فصل چهارم: ضوابط کلی فضاهای آموزشی در فرهنگسراها

•فصل پنجم: ضوابط طراحی کتابخانه در فرهنگسراها

•فصل ششم: طراحی گالری ها و نمایشگاه ها در فرهنگسراها

•فصل هفتم: طراحی آمفی تئاتر و سینما در فرهنگسرا

فصل هشتم: بررسی نمونه بناهای فرهنگی


کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات