بررسی زندگی فضای عمومی

How to Study Public Life

گزارش خطا

کتاب «بررسی زندگی فضای عمومی» به قلم یان گیل و بیگیت اسوار، که یکی از ده کتاب برتر سال ۲۰۱۴ به انتخاب سایت Planetizen شده است، به پشت صحنه مطالعات رفته و تنوع ابزارها را در جعبه ابزار بررسی حیات شهری آشکار میکند. دستیابی به درک و شناختی صحیح از کاربرد این ابزارها برای تمامی کسانی که در فرایندهای برنامه ریزی شهری سهمی دارند و دیگر افرادی که مسئول و متولی کیفیت زندگی در شهرها هستند، امری حیاتی است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : یان گل، بیگیت اسوار
مترجم : سمانه محمدی، محمد سعید ایزدی، سمانه خبیری
سال چاپ : 1394
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 248,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 256 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

برخی از کاشناسان بر این معتقدند که این کتاب شکاف بین تالیفات موجود را پر کرده است و راهنمای بسیار ضروری برای روشهای بلااستفاده در تحلیل و ارزیابی فضاهای شهری است.

کتاب «بررسی زندگی فضای عمومی» در هفت فصل منتشر شده است:

•فضای عمومی، حیات شهری؛ کنش متقابل

•چه کسی، کجا، چگونه؟

•شمارش، نقشهبرداری، ردگیری و سایر ابزارها

•مطالعات زندگی فضای عمومی از منظر تاریخی

•روش انجام کار؛ ملاحظات تحقیق

•بررسی زندگی در فضای عمومی در عمل

•بررسی زندگی عمومی و سیاست شهری


کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای مترجم

دیگر کتابهای انتشارات