راهنمای تنظیم شرایط محیطی ساختمان

گزارش خطا

هدف اصلی در این کتاب بررسیهای اقلیمی در طرحریزی شهری است چراکه شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکلگیری و تکوین شهرها و تداوم حیات شهری به شمار میآید. در واقع شهرها، عناصر شهری و عملکرد آنها همواره از عناصر و عوامل آب و هوایی متاثر بوده و هستند.

دسته بندی : تئوری، معماری، معماری پایدار، تاریخ، تئوری و طراحی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : فرشاد محمدی
سال چاپ : 1395
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 198,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 128 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

کتاب حاضر، از شش فصل تشکیل شده که اشارهای خواهیم داشت به سرفصلهای این کتاب:

•اقلیم و آب و هوا

•پهنه های اقلیمی ایران

•طراحی اقلیمی

•انواع انرژی ها و مباحث مربوط به انرژی خورشیدی

•طراحی پایدار در عرصه های معماری و شهرسازی

•تاسیسات مکانیکی در ساختمان


کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات