چشم انداز(پرسپکتیو)

گزارش خطا

این کتاب اصول فنی پرسپکتیو را توضیح می دهد. اصول ترسیم چشم انداز در این کتاب به گونه ای تشریح شده است تا در زمینه آموزش علمی پرسپکتیو به مرجعی کارآمد تبدیل شود و بتواند در ترسیم اسکیسها و طرحهای معماری به کمک دانشجویان و معماران ارجمند بیاید.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : پویا ریاضی‌خواه
سال چاپ : 1393
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 98,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 2
تعداد صفحات : 108 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

فهرست مطالب

مقدمه مولف

پرسپکتیو موازی

تصاویر ایزومتریک

تصاویر دی متریک

تصاویر تری متریک

پرسپکتیو موازی مایل

پرسپکتیو پلان ابلیک

پرسپکتیو پلان ابلیک45

پرسپکتیو پلان ابلیک30-60

پرسپکتیو نما ابلیک

پرسپکتیو کاوایر

پرسپکتیو جنرال

پرسپکتیو کابینت

پرسپکتیو مرکزی

خط افق

صفحه تصویر

خط راست

عمق

نقطه گریز

پرسپکتیو یک نقطه ای

ترسیم دایره

ترسیم منحنی

ارتفاع پرسپکتیو یک نقطه ای

پرسپکتیو دو نقطه ای

پرسپکتیو اشکال ترکیبی

ارتفاع پرسپکتیو دو نقطه ای

سطوح شیبدار

صفحه صعودی

صفحه نزولی

ترسیم سطوح شیبداردر پرسپکتیو یک نقطه ای

ترسیم سطوح شیبداردر پرسپکتیو  دو نقطه ای

پرسپکتیو سه نقطه گریزی

سایه

سایه نور غیر موازی

سایه نور موازی

انعکاسات

پروژه های دانشچویی

منابع و مآخذ


کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات