مدیریت ترسیم فضا

گزارش خطا

سال های سال است که در دانشکده های معماری ،روش تدریس درس پرسپکتیو به شیوه ای فنی است، بطوریکه دانشجویان بعد از آشنایی با اصول کلی ترسیمات جهت ترسیم فضا از مدارکی نظیر پلان،صفحه تصویر ، خطوط راهنما و ناظر استفاده می کنند و اگر پلان را روبه روی خود ، روی کاغذ نداشته باشند ، نمیتوانند فضا را ترسیم کنند . این روش با پیچده تر شدن پلان ، وقت بسیار زیادی را گرفته و خیلی از اوقات بزرگ بودن پلان ، جای زیادی را می گیرد و ترسیمات را با مشکل مواجه می کند و دانشجویان تنها جهت پروژه آن درس از این روش بهره می برند.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
سال چاپ : 1388
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 98,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 168 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات