هندسه کاربردی

گزارش خطا

آثار معماری  گذشته به ویژه آنهایی که بیانگرتمدنهای عظیم بشری هستند نشان دهنده بکار گیری عمق وسیع هندسه در طراحی بنا بوده اند که بناهای عظیم و ماندگار دوران گذشته ، خود را مقید به هندسه مطلق نموده و به خاطر رعایت جنبه های نظم (به ویژه تقارن ) بسیاری از بناهای دیگر معماری را پشت سر گذاشته اند.آغاز دانش هندسه را به تجارب مساحی و معماری نسبت داده اند و اولین قدمهای آن ها در ترسیم روی زمین ( به منظور تعیین و یا ترسیم مجدد اراضی زراعی و یا احداث ساختمان….) صورت گرفته است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : رویا صدیقی ، فریس خادمی، مجید حبیبی، فرشته صادقی، ناهید معبودی
سال چاپ : 1394
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 248,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 208 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات