از معماری روستایی ایران

گزارش خطا

این کتاب حاصل حدود سی سال کار، تحقیق و آموزش در دانشگاه در رابطه با کار روستا و درس روستا است . این کتاب بر پایه سر فصل دروس روستا در بیشتر گرایشهای معماری تدوین شده است و اثر سه محیط طبیعی و انسانی را بر کالبد معماری بررسی کرده است . از این رو از دو پژوهش میدانی که در این رابطه تهیه شده است بهره گرفته شده است . کتاب از چهار پاره تهیه شده است . در پاره نخست به کلیات روستا و پیدایش روستا از منظر تاریخی پرداخته است در پاره دوم به شناخت محیط طبیعی که خود شامل دو بخش اقلیم و جغرافیا است

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : یداله احمدی دیسفانی
سال چاپ : 1396
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 14,800 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 112 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات