تبیین جایگاه فرم در معماری معاصر ایران

گزارش خطا

جهت تبین فرم در معماری معاصر ایران باید گام را فراتر نهاد و به تعریف این واژه در معماری گذشته پرداخت تا بتوان به درک درستی از آن در زمان حال دست یافت .جایگاه فرم در معماری گذشته ایران چه بوده است و عمدتا توسط چه فاکتور های خاصی معنا میافته است ؟ با توجه به اینکه فرم در هر زمان معمولی از فلسفه حاکم بر آن می باشد از دید فلسفه نیز ۳ نگرش به صورت و باطن اوجود دارد.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : غزال صفدریان، هوتن کوثری حقیقی
سال چاپ : 1396
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 148,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 152 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات