برداشتی از حکمت اسلامی در هنر و معماری

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
سال چاپ : 1395
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 2,000 ریال
برچسب ها
برچسب ها :
کتاب برداشتی از حکمت اسلامی در هنر و معماری عبدالحمید نقره کار

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 2
تعداد صفحات : 452 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

سرفصل ها

فصل اول: واژه شناسی کلمات کلیدی

فصل دوم: مفاهیم شناخت شناسی در زیبایی شناسی معماری

فصل سوم: زیبایی شناسی تطبیقی در هنر و معماری معاصر

فصل چهارم: زیبایی شناسی از نظر متفکرین و فلاسفه اسلامی

فصل پنجم: سرچشمه هنر

فصل ششم: فلسفه هنر از منظر فیلسوفان جهان و اسلام

فصل هفتم: نقش و تاثیر هنر آرمان گرای قدسی

فصل هشتم: نگرش به طبیعت در نظریه های فلاسفه و حکمای غربی و اسلامی

فصل نهم: حکومت هنر اسلامی و معماری

فصل دهم: تاثیر معبود شناسی و فلسفه تاریخ در زیبایی شناسی

فصل یازدهم: تعریف فضا در فیزیک و معماری

فصل دوازدهم: برخی از اصول معماری در دوران اسلامی

فصل سیزدهم: تاثیر آموزه های اسلامی بر معماری و شهرسازی دوران اسلامی

فصل چهاردهم: بحران هنر در معماری معاصر

منابع فارسی

منابع انگلیسی

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات