معنا در معماری غرب

Meaning in Western Architecture

گزارش خطا

كتاب حاضر كه در سال 1386 برنده جايزه كتاب فصل پاييز شد، در 12 فصل تدوين شده است. در هر كدام از فصول كتاب به معماری مصر، يونان، روم، و همچنين معماری صدر مسيحيت، معماری روميانه، معماری گوتيك، رنسانس، معماری شيوه‌پردازانه، و معماری باروك پرداخته شده است. فصول دهم تا دوازدهم به ترتيب تحت عنوان «روشنگری»، «كاركردمداری»، و «كثرت‌مداری» آمده است. بخش آخر كتاب با عنوان «مؤخره» توضيحي است درباره «معنا و معماری و تاريخ». تمامی فصول كتاب بجز مؤخره، ساختاری واحد دارند و شامل مقدمه، منظر و سكونتگاه، بنا، پرداخت، نمونه‌ها، تصور فضا و سير تحول آن، ومعنا و معماری می شوند.هستند. هدف كتاب اين است كه معماری را چون پديده‌ای ملموس» دوباره فراچنگ آورد.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : كريستيان نوربرگ شولتز
سال چاپ : 1393
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 250,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 5
تعداد صفحات : 580 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات