كاخواره ی نايين

گزارش خطا

كتاب حاضر درباره مجموعه تزيينات و نقوش خانه قاضی نورالهدی معروف به خانه پيرنيا در نايين است. ويژگي كتاب آشكار كردن نمونه‌ای از ظرفيت ها و ظرافت های انسان در جايی است كه در آن هم‌زمان با برآوردن نيازهای اوليه زندگی، آزادی بيشتری براي بيان خود دارد. اين كتاب حاوی شش فصل با تمركز بر تحليل تاريخی نگاره‌های خانه پيرنياست كه در آن زمينه‌های تاريخی ساخت اين بنا و مالكيت تاريخی آن بررسی شده و با نگاهی به ديوارنگاره‌های دوره صفوی به روش ها و نمونه‌هايی از هنر ديوارنگاری قرن دهم اشاره گرديده است. سپس موقعيت خانه پيرنيا در بافت تاريخی شهر نايين، فضاهای مختلف بنا، فنون اجرای نگاره‌ها در آن و روشهای اجرای نقوش روی ديوارهای بنا تشريح شده است. در نهايت نگارنده به شرح نگاره‌های صفه، اتاق كرسی و بالاخانه پرداخته و در هر قسمت اشعار، تزيينات، داستان ها، موضوع نگاره، تفاوتها و تشابهات ميان سطوح مختلف تزيين شده را بررسی و قابهای كتيبه‌ای و داستانی را به طور مشروح توضيح داده است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : سعيد خودداری نايينی
سال چاپ : 1388
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 120,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 128 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات