تاريخ معماری عثمانی

گزارش خطا

اين كتاب اثری جامع و كامل و منسجم در حوزه تاريخ معماري عثمانی و گزارشی جامع و تفصيلی از معماری دو قرن اخير تركيه است كه به زبان فارسی برگردانده شده است. نگارنده به شيوه گاهشماری و وقايع‌نگاری مباحث فراوانی را از منظر تاريخی درباره جنگها، فتوحات، سنتها، آموزه‌های دينی، و ساختار فرهنگی، سياسی و اجتماعی اين دوره ارائه كرده است. وی در اين كتاب ضمن توصيف مساجد بزرگ، طرح و نقشه و كاركرد بناهای گرداگرد مساجد مانند مدارس، حمام ها، خانه‌های بزرگ، مطبخ خانه‌ها، منبعها و آب انبارها، آرامگاهها و بازارها و نيز باروها، فواره‌ها و پله ها را تشريح نموده است. كتاب حاضر به يازده فصل تقسيم شده كه عناوين برخی از فصلهای آن عبارتند از: نخستين مساجد، استاد سنان، سبك باروك و بعد از آن، خانه‌های عثمانی، مسجد سبز و پس از آن، مقدمات دگرگونی، سپاه يني چری و ... . در ابتدای كتاب فهرست حاكمان عثمانی و نقش آنها در رخدادها و تحولات تاريخی و در انتهای آن واژه‌نامه توصيفی به همراه كتابشناسی جامع آورده شده است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : گادفری گودوين
مترجم : اردشیر اشراقی
سال چاپ : 1388
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 320,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 760 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات