معماری مكزيک باستان

گزارش خطا

نويسنده كتاب در پنج فصل با عناوين اصول مشترك در فرهنگهای پيشاكلمب، تولد معماری، پيدايش يك پايتخت: تئوتيهواكان، سازندگان بزرگ جنوب مكزيك و خليج مكزيك، و از نوآوری تولتك تا تلفيق سبكها در آزتك، به بررسی معماری پيشاكلمب و تأثير و تأثرهای آن پرداخته، روشن می كند كه معماری مكزيك متأثر از طبيعت بوده و اين تأثير تا به امروز نيز همچنان باقی است، به‌گونه‌ای كه معماری باستانی مكزيك، نمايانگر درك عميق امكاناتی است كه طبيعت در اختيار انسان قرار داده است. ويژگی بارز شيوه‌های ساخت و ساز در طی دوره‌هايی كه اين كتاب به آنها پرداخته است برتری و غلبه فرم چهارگوش بر بقيۀ اشكال هندسی را نشان می دهد. همچنين در آن به خوبی از اثرگذاری طرز تفكر اساطيری مردمان آمريكای شمالی و مركزی بر شكل‌گيری اين نوع معماری پرده برداشته شده است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
سال چاپ : 1386
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 50,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 252 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط