پويه شناسی صور معماری

The Dynamics of Architectural Form: Based on the 1975 Mary Duke Biddle Lectures at the Cooper Union

گزارش خطا

رودولف آرنهايم، نظريه‌پرداز هنر و روانشناس، در اين كتاب از منظر روانشناسانه به معماری می پردازد و با چنين رويكردی حساس ترين مباحث نظری معماری را در فصول هشتگانۀ كتاب مطرح می كند. وی معتقد است كه صورت در معماری مجموعه‌ای راكد و ايستا از شكل ساكن نيست، بلكه صورت و شكل از لحاظ بصری بر هم نيرو وارد می كنند، و ذهن آدمی برآيند اين نيروها را ادراك مي‌كند. پس ادراكِ معماری حاصل تعامل نيروهای ادراكی است، و مطالعۀ اين نيروها يعنی مطالعۀ ديناميسم ادراك يا پويه‌شناسی ادراك بصری. از همين‌روست كه واژۀ پويه‌شناسی در عنوان كتاب اهميت يافته است. مخاطب اصلي كتاب محققان، دانشجويان و اهل حرفۀ معماری اند. کتاب حاضر با همکاری انتشارات سمت و انتشارات فرهنگستان به چاپ رسیده است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : رودولف آرنهایم
سال چاپ : 1388
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 37,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 3
تعداد صفحات : 383 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات