نخستین کتیبه ها در معماری دوران اسلامی ایران زمین

The Monumental Inscriptions from Early Islamic Iran and Transoxiana

گزارش خطا

این کتاب شاملِ پیکره‌ یا مجموعه‌ای است از کتیبه‌های بناها و یادگاری‌های برجامانده از پنج قرنِ نخستِ اسلامی در ایران‌زمین.کتاب افزون بر اینکه فهرستی از کهن‌ترین کتیبه‌های دورانِ اسلامیِ ایران‌زمین به دست می‌دهد، مرجعی است بسیار سودمند در آموختنِ شیوۀ پرداختن به کتیبه‌ها. پاسخی است به این پرسش که دربارۀ کتیبه‌ها چه می‌توان گفت و از کتیبه‌ها چه می‌توان دریافت. افزون بر شرحِ دقیقِ هر مدخل، مؤلف بر این کتاب درآمدی مفصل نوشته که حاویِ ظرائفِ این کار و عصارۀ دریافت‌های او از پژوهش در کتیبه‌هاست.شرح و تحلیلِ موشکافانۀ کتیبه‌ها و گشودنِ گره‌های کور در قرائتِ آنها و کشفِ دلالت‌های پنهان در پسِ عبارات و کلمات و حتی حروف که سهل است،اهلِ نظر می‌دانند حتی یافتنِ ضبطی پاکیزه از متنِ کتیبه‌های بناهای ایران چه اندازه دشوار است. افزون بر ضبطِ دقیقِ متنِ کتیبه‌ها، مطالبِ گوناگونی که در شرحِ هر کتیبه یا هر مدخلِ این کتاب آمده، از بررسی‌های محتوایی و تحلیلِ سیاقِ تاریخی و جغرافیاییِ کتیبه‌ها گرفته تا بررسی‌های صوری و خط‌ شناسانه، از این اثر منبعی آموزنده و سودند برای کتیبه‌پژوهان و دانشورانِ تاریخ و معماری ساخته است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : شیلا اس. بلر
مترجم : مهدی گلچین عارفی
سال چاپ : 1394
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 420,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 360 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات