معماری اسلامی در قاهره

Islamic Architecture in Cairo : An Introduction

گزارش خطا

کتاب حاضر در نه فصل به معماری اسلامی در قاهره اختصاص دارد. در فصل اول اطلاعات مبسوطی درباره چهار شهر اقماری فسطاط، عسکر، قطائع و قاهره ارائه شده است. فصل دوم با عنوان تطور سبک شناختی در معماری اسلامی قاهره، به توضیح درباره کارکردها، نقشه ها، نماها، ورودیها، مناره ها،گنبدها، محرابها، تزیینات و تأثیرات خارجی بر هنر و معماری قاهره از دوره فاطمیان تا دوره عثمانی می پردازد. در فصل سوم به اطلاعات مکتوب درباره طرح و معماری بومی قصرها، خانه ها، حمامها، ربع،مطبخها، و تزیینات آنها در دوره مذکور اشاره شده است و فصول چهارم تا نهم نیز دربردارنده مطالب عمده ای درباره معماری اسلامی قاهره از سده های نخستین، دوره فاطمیان، ایوبیان، مملوکان بحری، مملوکان برجی، و در نهایت دوره عثمانی است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : دوریس برن. ابوسیف
مترجم : اردشیر اشراقی
سال چاپ : 1391
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 155,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 314 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات