مسجد جامع اصفهان

گزارش خطا

کتاب حاضر سندی قابل مشاهده (مطلقاً بدون نقد) ازشرایط فیزیكی بنای مسجد جامع اصفهان ( در سیماى داخلى و خارجى) است که همچون دایرةالمعارف معمارى و هنر به این مسجد پرداخته و دوره های مختلف آن را با كشف عینى بسیارى از آثار نهفته طبق تقویم تاریخ معرفى كرده است.


دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : ائوجنیو گالدیری
مترجم : عبدالله جبل عاملی
سال چاپ : 1392
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 395,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 440 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

ائوجنیو گالدیری، استاد و محقق آثار معمارى ایرانى، تحقیقات منحصر به فرد خود را طی سالهای 1928-1978 دربارۀ مسجد جامع با شناسایى و تحلیل سازه هاى سنتى و بیان چگونگى شالوده هاى بنا، ساختار عناصر باربر عمودى، پوششهاى متنوع و به خصوص  تکنیکهاى اجرایى گنبدهاى نظا م الملک و تاج الملک در سه مجلد چاپ و منتشر کرده است.

گزارشهای مستندی که بیش از سه چهارم صفحات جلد اول آن به عکسها و تصاویری اختصاص دارد که متعلق به زمانى است که بیش از 350 دهانه طاق و چشمه مجموعه بناى مسجد را تشکیل مى داد. وی با مستندسازى فتوگرافیک برنامه ریزی شده، شرایط واقعى و عینى کلیه فضاهاى بناى مسجد را در آن مقطع زمانى منعکس ساخته و با معرفى مسجد قبل از آغاز هرنوع اقدام و دخالت همچون پیگردى، تعمیرات و ...،به ذکر جزئیات پوشش ها و طاق و چشمه ها پرداخته است. کتاب حاضر ترجمه ای است از سه جلد مذکور که در مجموعه یک جلدی گنجانده شده و در اختیارعلاقه مندان به معماری اسلامی ایران قرار می گیرد.


کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات