معماری همساز با اقلیم

گزارش خطا

هدف این کتاب، مطرح نمودن اصول پایه، مبانی اولیه و راهکار هایی کاربردی جهت طراحی معماری و شهرسازی در مناطق گرم (اقلیم گرم و خشک و اقلیم و مرطوب ) است، با این آرمان که جامعه معماران و شهرسازان ا کسب دانش و آگاهی های لازم در این خصوص، موافق به آفرینش زیستگاه های پایدار شوند.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : هالگر کاک- نیلسن
مترجم : فرزانه سفلایی
سال چاپ : 1389
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 100,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 218 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

کتاب “معماری همساز با اقلیم” سعی در معرفی الگوهای کالبدی  جهت طراحی معماری پایدار زیست محیطی دارد ، نوعی از معماری که امروز در بسیاری از جوامع علمی جهان مورد توجه است. تفکر پایداری که نخستین بار در دهه هفتاد به دنبال موج انقلاب صنعتی ، رشد شهر نشینی، ساخت و ساز بی رویه و به تبع آن انواع آلودگی‌های زیست محیطی و انقراض گونه های زیستی مطرح شد، باعث شد که اقلیم و طراحی محیطی در معماری معاصر که به دلیل استفاده از تاسیسات مکانیکی و سوختهای فسیلی مورد کم توجهی واقع شده بود، بار دیگر مورد توجه واقع گیرد. در طراحی محیطی طراحان سعی در استفاده از منابع انرژیهای طبیعی تجدید پذیر داشته و دانش خود را جهت بهره برداری از این نوع انرژی گسترش می دهند.


کتاب های مرتبط