فضا، زمان و معماری

Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition

گزارش خطا

فضا، زمان، و معماری: رشد یک سنت جدید در میان کتاب های متعددی که درباره تاریخ هنر و معماری به رشته تحریر در آمده است، فضا، زمان و معماری مقامی ارجمند دارد و شاید بی نظیر باشد.از جمله بدین سبب که مولف در آن صرفاً تحولات و رویداد های هنر را شرح و توصیف نکرده، بلکه با دیده ای تیز و اندیشه ای عمیق به تجزیه و تحلیل سیر و پیشرفت آن پرداخته است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : زیگفرید گیدیون
سال چاپ : 1392
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 0 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 706 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط