دریافت یگانگی در معماری ایرانی

گزارش خطا

معماری ایرانی، آنگاه که سرپوشیده است و به اتکاء پنجره، در، راه بله و دالانی می زید که به بیرون متصل اش می کنند، بیش از سایر مکان هایی که به صورتی مستقیم با فضای باز مرتبط اند، می تواند تصوری از فضایی فر اگیر پدیده ها و عامل ها و رویدادهای زیست محیطی را در ذهن آدمیان زنده کند.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
سال چاپ : 1393
انتشارات : نشر فضا
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 185,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 285 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط