بناها و شهر دامغان

گزارش خطا

فصل 1 :تاریخ شهر دامغان – دکتر احمد موسوی

فصل 2 :    اشاره ای بر پیش از تاریخ دامغان

فصل 3 :    سیمای طبیعی دامغان

فصل 4 :    اقلیم دامغان

فصل 5 :شاخص های اصلی اقتصادی دامغان

فصل 6 :    نگرشی مردم شناختی به سکونت در دامغان امروزی

فصل 7 :    تاسیسات و تجهیزات شهری دامغان

فصل 8 :    فضای شهر دامغان مکان پیوندهای اجتماعی و فرهنگی

فصل 9 :    ابعاد زندگی شهری مردمان دامغان

فصل 10 :فضاهای و توان های تولیدی شهر و سرزمین دامغان

فصل 11 :    جابه جائی و رشد پیکره کالبدی شهر دامغان

فصل 12 :    تنوع و وحدت در بناهای شهر دامغان

فصل 13 :    ازدیروز تا فردای شهر دامغان

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : عبدالجواد جعفرپور ، رح‍م‍ان‌ اق‍ب‍ال‍ی، م‍ری‍م‌ م‍ل‍ک م‍ح‍م‍دی‌، ال‍ی‍ک‍ا ه‍ری‍س‍چ‍ی‌
سال چاپ : 1368
انتشارات : نشر فضا
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 200,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 352 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط