دستنامه باز ارائه معماری: فنون سنتی و دیجیتال ارتباطات گرافیکی

گزارش خطا

این کتاب، در ایجاد یک دید قابل درک پیرامون نقش بازنمایی در طراحی معماری، به جای توجه به ابزارها یا فنونی که بسیاری از کتاب های معتبر به آنها می پردازد، به مفاهیمی مربوط است که بازنمایی ها برای طراحی و اندیشیدن ابراز می کنند. قدرت گزینه های بازنمایی، بیشتر منوط به ادراک های به دست آمده از طراح است تا ویژگی های فیزیکی فن آوری.

این کتاب، پس از مطرح کردن انتظاراتی که معماران و طراحان می بایست برای بازنمایی مدنظر داشته باشند، شرح مختصری پیرامون قواعد سنتی ارائه می دهد و سپس ابزار های متعدد توسعه ی گزینه ها برای بازنمایی به مثابه مشاهده، اندیشیدن و ارتباط مورد بحث قرار می دهد.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : پل لازيو
مترجم : محمد علی احمدی نژاد
سال چاپ : 1386
انتشارات : نشر خاک
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 78,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 292 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای مترجم

دیگر کتابهای انتشارات