تناسبات در معماری

Architectural Proportions

گزارش خطا

تناسبات، مجموعه ای از نسبت هاست. نسبت، مقایسه ی دو کیفیت یا کمیت نظیر اندازه یا مقدار است و از این رو، نسبت ها نشان دهنده ی واحدی از یک اختلاف یا تفاوت تلقی می شوند. این تفاوت ها، جواب گوی حداقل یکی از نیرو های حسی انسان است. از سوی دیگر، در فرآیند ادراک-از آنجا که کلیت ادراکی جهان، متکی بر ساختار الگوهای پیچیده ای از تفاوت هاست- یک نسبت ساده نیز، جدای از یک تصور بنیادی برای فعالت های ادراکی، از اساسی ترین فرآیند های هوش نیز تلقی می شود.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
مترجم : محمد علی احمدی نژاد
سال چاپ : 1387
انتشارات : نشر خاک
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 3
تعداد صفحات : 132 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای مترجم

دیگر کتابهای انتشارات