تاریخ معماری غرب: از عهد باستان تا مکتب شیکاگو

گزارش خطا

هدف اصلی این نوشتار فتح بابی است برای نوشتن متون معماری به زبان فارسی. کمبود کتابی از این دست به زبان فارسی- سال ها چنین کمبودی احساس می شود- نگارنده را واداشت که قدم در این راه بگذارد. نوشتن چنین کتبی در غرب، همواره به وسیله گروه پژوهشگران با تخصص های مختلف صورت می گیرد؛ و از این روست که کتب تاریخی غرب به صورت موضوعات مختلف و در حد جزئیات به رشته ی تحریر در می آیند. متاسفانه اینگونه کارها در ایران معمولا یا به سرانجام مقصود نمی رسد و یا در حد پژوهش های دانشگاهی در بایگانی دانشگاه آرشیو می شود.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
سال چاپ : 1392
انتشارات : نشر خاک
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 168,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 276 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات