رهیافت پدیدار شناسی در اندیشه ی پیتر زومتر

Peter Zumthor

گزارش خطا
رهیافت پدیدار شناسی در اندیشه ی پیتر زومتر

پیتر زومتور معمار برجسته سوئیسی و برنده جایزه پریتزکر در سال 2009 و جایزه معتبر (RIBA) در سال 2012 میباشد. 

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : پیتر زومتور
مترجم : صدیقه میرگذار لنگرودی، مرتضی نیک فطرت
سال چاپ : 1394
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 165,000 ریال
برچسب ها
برچسب ها :
مرتضی نیک فطرت انتشارات علم معمار (موسسه علم معمار رویال) رهیافت پدیدار شناسی در اندیشه ی پیتر زومتر Peter Zumthor صدیقه میرگذار لنگرودی

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 152 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

مجموعه ی حاضر، بر آن است تا با جستاری بر ادبیات پدیدارشناسی معماری، بستری نظریجهت تعمق در اندیشــه ی معمار سوییسی، پیتر زومتور فراهم آورد. بدین منظور، خواننده را بیهیچ واســطه در تعامل با متن قرار داده و به خوانشــی ژرف از معماری و محیط از دریچه ی نگاه زومتور فرا میخواند که در دو نوشتار معماری متفکر و اتمسفرها به رشته ی تحریر در آمده است.
آن گاه در ادامه به رویکرد پدیدارشناسی و عوامل تأثیرگذار بر اندیشه و آرای پیتر زومتور برگرفته از نظریات پدیدارشناسانه میپردازد. پیتر زومتور در معماری متفکر، انگیزه اش را در طراحی ســاختمان ها، ارتباط با احساسات و فهم ما به شیوه های متعدد که دارای وجود و شخصیتی نیرومند و خطاناپذیرند، بیان میکند. اتمســفرها، فلسفه ی شـعری معماری و پنجره ای به ســوی منابع احساس شخصی زومتور اســت. او در نُه بخش کوتاه مصور، در چارچوب یک روند خودنگری، آنچه را که در ذهنش دارد و درباره ی خلق اتمسفر خانه هایش بکار میبندد، توصیف میکند. این فلسفه ی شعری معماری، از آمیزش و « حضور » مصالح گرفته تا پرداختن به تناسبات و اثر نور، خواننده را قادر میسازد تا آنچه را که به راستی در روند طراحی خانه اهمیت دارد، به اختصار مرور کند.


کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای نویسنده

دیگر کتابهای انتشارات