کتاب سال 1 - برگزیده دانشجویان معماری دانشگاه تهران

گزارش خطا

عملکرد آموزشی قریب به اتفاق دانشکده های معماران ایران نگاه به درون داشته و در نتیجه خود را به نحو گسترده ای از ارزیابی بیرونی محروم نموده استو این درحالی است که فعالیت های آموزشی انجام یافته در آتلیه های معماری و پایان نامه ها به گونه ای ارائه می شوند که قابلیت به نمایش گذاشته شدن دارند. در حقیقت از دانشجویان مصرانه خواسته میشود تا کارهای خود را در بالاترین سطوح نمایش گرافیکی ارائه نمایند.

تعجب برانگیز آنکه این کارها معمولا تنها برای مدرسین درس مربوطه به نمایش درآِید.


دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : حامد مظاهریان
سال چاپ : 1392
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 285,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 428 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

شرح

با توجه به اهمیت نقد فعالیت های آموزشی توسط نهادهای بیرون از دانشگاه و محدودیت های موجود، گردآوری طرح های معماری دانشجویان در یک مجموعه و ثبت آنها در ثالب یک کتاب که بتواند در دسترس همگان قرار گیرد در اولیت گرفت. به این منظور در پایان هر نیمسال از استادان دانشکده خواسته کارهای دانشجویی برتر را معرفی نمایند. حاصل کار کتابی است که در دست دارید و با نام اولین دوسالانهه آثار دانشجویان دانشکده معماری شناخته می شود. این کتاب مربوط به دوسال تحصیلی 88-87 و 89-88 بوده و مشتمل بر حدود 87 اثر از دوره کارشناسی، 62 اثر از دوره کارشناسی ارشد و 9 چکیده رساله دکترا به زبان فارسی و انگلیسی است. همچنین 13 اثر از دانشجویانی که دوره مشترک با AA شرکت نموده اند نیز در این کتاب آورده شده است.

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات