روایت بنایی تا استاد کاری خاطرات محمد پیشوایزدی

گزارش خطا

استاد محمد پیشوایزدی از نوجوانی شاگرد معماران سنتی یزدی بوده و الفبای بنّایی را در طی سال ها شاگردی از ایشان آموخته اند. معمارانی که در شیوه های ساخت و ساز سنتی و مصالح قدیم همانند خشت، ساروج و طاق و طویزه سرآمد زمان خود بوده اند. پس از آن در شرایطی که معماری سنتی متحول شده و مصالح جدید شیوه های ساخت جدید را به همراه آوردند، استاد به تهران آمده و با اجرا بر اساس نقشه مهندسی و با استفاده از مصالح جدید همانند تیرآهن و پس از آن بتن، در کنار استادکاران زمان خود آشنا شده اند. سپس در جریان اجرای پروژه های مهم ساخت و ساز در ایران با مهندسین و مشاوران مهم ایرانی و خارجی همانند شرکت آتیساز و یا مهندسین آلمانی کار کرده و آموزه های معماری سنتی خود را با شیوه های جدید آمیخته اند.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : محمد پیشوایزدی
سال چاپ : 1390
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 213 صفحه
وضعیت کتاب : اتمام چاپ

شرح

استاد به شرح وقایع مهم تاریخی و زندگی روزمره مردم در طی هفتاد سال کار معماری در ایران پرداختهاند. ماجرای ورود نفت به زندگی مردم، داستان جنگ جهانی اول و تأثیر آن بر روی مردم ایران، کشف حجاب و وقایع پس از آن، شیوه سفر در گذشته و حرکت اولین اتوبوس در راهها، شرح شیرین سفر به اتبات عالیات و چاووش خانیها و ساخت و سازهای خطه شمال ایران به تفصیل در خاطرات ایشان شرح داده شده است.

یکی از وقایع مهم معاصر ایران که بر روی چهره بسیاری از مناطق ایران تأثیر گذاشت، ماجرای نبرد ایران و عراق است. استاد از سال ۱۳۶۱ در جبهه بوده و جزو اولین نفراتی بودند که پس از آزاد شدن شهر سوسنگرد توسط شهید دکتر چمران بدانجا آمده و ستاد بازسازی سوسنگرد را راه اندازی کرده اند. شرح ایشان از وقایع آن دوران ملموس و تأثیرگذار است. ایشان به عنوان استادکار معمار در آن شرایط بحرانی نیز از فن و هنر خود بهره گرفته و در بازسازی شهر نقش مهمی داشته اند.

آنچه که در پیش روست نه گزارش مستند، بلکه مروری است بر زندگی عام یک استادکار معمار ایرانی در هشت دهه گذشته که با تکیه بر حافظه ایشان در شرح خاطرات زندگیشان جمع آوری شده است. شنیدن سخن استادکارانی که مستقیما در ساخت و ساز معماری شهر (نه به طور خاص بناهای یادمانی، بلکه به طور عام) دست دارند، ما را با حقایق ملموس معماری امروز آگاهتر میکند.

در تدوین این کتاب سعی شده است تا یادداشت های مختلف استاد جمع آوری شده و با روال منظمی بر اساس تقدم و تأخر زمانی ارائه شود. بخشی از یادداشت های ایشان، شامل تعریف داستانها و پندهایی است که سینه به سینه نقل شده اند؛ به تناسب موضوع برخی از آنها در این کتاب گنجانده شده است. با وجود رعایت قوانین نگارش زبان فارسی، سعی شده است تا ادبیات اصلی نویسنده که منعکس کننده اصطلاحات گفتاری دوره زندگیشان بوده است حفظ شود.

در اینجا لازم است از تک تک اعضای محترم خانواده پیشوایزدی بویژه کسانیکه مشوق استاد در نوشتن خاطراتشان بوده اند، صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم.

امید است این مجموعه با بیانی شیوا و نقلی روان، سبب آشنایی ما با داستان ایران در هشتاد سال اخیر شده و به ویژه برای معماران، درس های آموزنده ای برای شناخت معماری تاریخی ایران، شرایط انتقال از معماری سنتی به معماری مدرن، روشهای مختلف اجرا در معماری جدید، حساسیت های معماران و استادکاران گذشته در ارائه روش های درست ساخت و ساز، و برخورد شایسته با عوامل کارگاهی داشته باشد.


کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای نویسنده

دیگر کتابهای انتشارات