سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران

گزارش خطا

در این کتاب معماری معاصر ایران به سه بخش تقسیم شده است که نگارنده کتاب در هر بخش ابتدا به اوضاع و احوال سیاسی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن پرداخته و سپس وارد مسائل شهرسازی و معماری شده است. تشریح و تبیین تشابهات و تفاوتها در هر عصر و دوره به وضوح مشخص گردیده و لذا تقسیمبندی معماری معاصر ایران به سه عصر و هفت دوره میتواند ملاک عملی مناسب و منطقی باشد.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : وحید قبادیان
سال چاپ : 1394
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 550,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 456 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات