پنج معمار

گزارش خطا

این کتاب را می‌توان تا اندازه‌ای حاصل برگزاری جلسه‌ی گروه کِیس (کنفرانس معماران برای مطالعه‌ی محیط) دانست که در سال 1969 در موزه‌ی هنر مدرن برگزار شد. جلسه، که به دعوت بخش معماری و طراحی موزه برگزار شده بود، فرصتی بود برای ارائه و نقد آثار پنج معماری که شاید بتوان گفت مکتب نیویورک را تشکیل می‌دهند. در این کتاب برخی آثار بررسی شده در کنفرانس 1969 و در کنار آن‌ها آثار جدیدتر بررسی می‌شوند. ضمناً تلاش شده زمینه‌ی ایده‌ئولوژیکی که آثار درون آن شکل گرفته است معین شود.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : ونداد جلیلی، ثمین جلیلی
سال چاپ : 1391
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 144 صفحه
وضعیت کتاب : اتمام چاپ

شرح

این کتاب به بررسی برخی از آثار معماران مشهور به گروه «پنج معمار نیویورک» (جان هی‌داک، پیتر آیزنمن، مایکل گریوز،‌ ریچارد مایر و چارلز گوئیتمی) می‌پردازد. روشن است گرایش انتخاب آثار این کتاب، که به یکی از کتب مرجع دانش‌گاهی درباره‌ی معماری معاصر تبدیل شده است، در جهت روشن ساختن خصوصیاتی است که خصوصیات ممیزه‌ی کارهای این معماران معاصر به شمار می‌آید. نقشه‌ها و طرح‌های فراوانی در کتاب فراهم آورده شده که در ذهن خواننده هیچ نکته‌ای به صورت مبهم باقی نماند و شمای روشنی از کار به دست دهد. در این کتاب از آثار و نوشته‌های خود این معماران و هم‌چنین دیگر کارشناسان صاحب‌نام این هنر استفاده شده است.

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات