اسکیس دست آزاد : مجموعه آثار پل لازیو

Freehand sketching : an introduction

گزارش خطا

فهرست

فصل اول:

مهارت های پایه
ترسیم خطوط محاطی
فضای مفنی
ایجاد آرامش خاطر با اسکیس
خلق اسکیس
اعمال طیف تیرگی و جزئیات

فصل دوم:

محیط ساخت اسکیس
مثال از اسکیس کشیدن زدن
شبکه ها، چارچوب ها و اشکال
تمرین شماره یک شبکه
تمرین شماره دوم شبکه
تمرین شماره یک چارچوب
تمرین شماره دوم چارچوب
تمرین شماره یک شکل
تمرین شماره دوم شکل

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : پل لازيو
مترجم : هوشمند علیزاده، شاهو کشاورزی
سال چاپ : 1386
انتشارات : نشر خاک
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 38,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 120 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات