آشنايی با معماری مسكونی ايرانی (گونه شناسی برونگرا)

گزارش خطا

معماری ايران در كل و معماری مسكونی آن به طور اخص تا به حال كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است . آنچه نيز انجام شده ، بيشتر تاريخی و در نتيجه يک بعدی بوده و همين مسئله موجب گرديده ، كه ساله مطالعه بر روی معماری ايران ، به خصوص معماری مسكونی ، به شدت از بعد اقليمی متاثر گرديده است . تا حدی كه بيشتر حجم يک كار تحقيقی ، مربوط به يک سری دياگرامها (نمودارها) اقليمی است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
سال چاپ : 1371
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 1,950 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 464 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

شرح

فصل اول : نظری بر گونه های مسکونی بومی در معماری ژاپن ،آلمان و ایتالیا

فصل دوم : دشت گیلان

فصل سوم : ماسوله

فصل چهارم : ابیانه


کتاب های مرتبط