مبانی فلسفی و روانشناختی ادراک فضا

‎‭‭Philosophica and psychological bases of space understanding‬

گزارش خطا

کتاب حاضر سوادی برداشتن گامی کوچک در زمینه یکی از مباحث بنیادین معماری، یعنی مناسبات میان معنا و معماری را در سر دارد؛ این طفل نو پا محتاج دست گیری تمامی استادان و صاحبنظران است. بدین منظور 3 مقاله ی دانشگاهی معتبر مورد انتخاب و ترجمه قرار گرفتند.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : آرش ارباب جلفایی
سال چاپ : 1388
انتشارات : نشر خاک
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 88,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 3
تعداد صفحات : 132 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات