فرهنگ تصویری معماری

A Visula Dictionary Architecture‬

گزارش خطا

اساس کتاب فرهنگ تصویری معماری، رابطه ی نمادینی است میان ارتباط ترسیمی و کلامی.

((چیره دستی فنی چینگ، افسانه ای است از هنر، این کتاب مرجع به سبب غنای محتوایی آن، گنجینه ای است ارزشمند و غایت روشنگریش از خلال مداقه ی صفحه به صفحه ی آن هویدا می شود.))

((تعاریف واضح چینگ به همراه 3000 ترسیم خطی، این کتاب را ارزشمند و از بعد گرافیکی، منبعی چشمگیر ساخته است.))

((فرض نهفته در این کتاب، چنان ساده ، روشن و منطقی است که هر طراحی را بی درنگ به فکر فرو می برد چرا که خود بر نگارش و به تصویر کشیدن آن اهتمام نورزیده است.))

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : فرانسیس دی.کی. چینگ
مترجم : محمد علی احمدی نژاد
سال چاپ : 1391
انتشارات : نشر خاک
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 248,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 9
تعداد صفحات : 366 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای مترجم

دیگر کتابهای انتشارات