فرم، فضاو نظم در معماری ایرانی

گزارش خطا

این کتاب با ارایه ی اصول و قواعدی که حاصل تجمیع اثر مشهور فرانسیس دی کی چینگ معماری :فرم ،فضا و نظم با سایر آثارشاخص در حوره ی دروس پایه ی معماری است. سعی بر آن شده که ضمن بازنگری وتکمیل آن اصول، باارایه ی مصادیق و نمونه هایی از آثار معاصر و به خصوص گذشته ی معماری غنی سرزمین ایران، دانشجویان دروس پایه، این بار از دریچه ی معماری بومی کشورمان به قواعد پایه ی طراحی معماری بنگرند.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : محسن فیضی، مهدی خاک زند
سال چاپ : 1394
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 220,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 2
تعداد صفحات : 340 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

این کتاب شامل 7 فصل می باشد

فصل 1 : عناصر اصلی

فصل 2 : فرم

فصل 3 : فرم وفضا

فصل 4 : سارماندهی

فصل 5 : سیر کولاسیون

فصل 6 : تناسب و مقیاس

فصل 7 : اصول


کتاب های مرتبط