پست مدرنیته و معماری: بررسی جریان های فکری معماری معاصر غرب 1960 - 2000

گزارش خطا

پست مدرنیته و معماری

((پست مدرنیته و معماری)) به بررسی جریان های فکری معماری معاصر غرب در سال های 1960-2000 می پردازد. کتاب حاضر که دومین مجلد از مجموعه ی این مباحث است (جلد اول: تاریخ معماری غرب) این سال های تلاقی فلسفه و معماری را به گونه ای نظام مند عنوان می کند و مولف کوشیده است هر فصل، مستقل از سایر فصل ها و بر اساس بستر فکری مطرح شده در دانشگاه های ایران، همچنین به گونه ای آموزشی باشد اما در عین حال خوانندگان غیر متخصص هم بتوانند نظریه ها و سبک های معماری معاصر غرب را فرا گیرند.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
انتشارات : نشر خاک
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 348,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 396 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات