گنجنامه : امامزاده ها و مقابر(بخش دوم)

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی (دانشگاه شهید بهشتی)
سال چاپ : 1389
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 700,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات