روزگار برزخی معماری ما

گزارش خطا

کتاب اخیر که حاصل زحمات جناب آقای علی اعطا است کوششی خجسته در مسیر نقد است ولیکن به نقد اکتفا نکرده است و یا دست‌کم نقدی نیست که محدود به بیان دغدغه‌های اهل حرفه باقی بماند و شیوه بیان آن به ترتیبی است که خطابش به عموم جامعه است. امیدوارم این کتاب و آثاری از این دست به ما کمک کند که نه تنها ببینیم و بشنویم و طرفدار کیفیت شویم، بلکه در مطالبه کیفیات به سطوح نازل آن بسنده نکنیم و طرفدار آن عطر و طعمی در معماری و شهر شویم که قرار و آرام را به دل و جان ما هدیه دهد.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : علی اعطا
سال چاپ : 1395
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 100,000 ریال
برچسب ها
برچسب ها :
علی اعطا انتشارات کتابکده کسری

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 144 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

کتاب «روزگار برزخی معماری ما» به قلم علی اعطا، توسط انتشارات کتابکده کسری نشر و روانه بازار شده است.

در بخشی از کتاب آمده است:

«در سیستم بساز بفروشی ایرانی، اولین عنصری که از مجموعه فعالیت‌های ساخت و ساز کنار گذاشته می‌شود، معمار طراح است. اینجا معمار طراح، همان مزاحمی است که در مقدمه مطلب مطرح شد؛ مزاحم در روند و سرعت کار، مزاحم در آزادی عمل بساز بفروش و عامل افزایش هزینه‌ها. هیچ مکانیسم قانونی و یا عرفی در اینجا وجود ندارد که مدافع حضور معمار طراح در این فرایند باشد…»

به نقل از مهندس سیدمحمد بهشتی:

«کتاب اخیر که حاصل زحمات جناب آقای علی اعطا است کوششی خجسته در مسیر نقد است ولیکن به نقد اکتفا نکرده است و یا دست‌کم نقدی نیست که محدود به بیان دغدغه‌های اهل حرفه باقی بماند و شیوه بیان آن به ترتیبی است که خطابش به عموم جامعه است. امیدوارم این کتاب و آثاری از این دست به ما کمک کند که نه تنها ببینیم و بشنویم و طرفدار کیفیت شویم، بلکه در مطالبه کیفیات به سطوح نازل آن بسنده نکنیم و طرفدار آن عطر و طعمی در معماری و شهر شویم که قرار و آرام را به دل و جان ما هدیه دهد.»

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات