یادنامۀ وارطان هُوانسیان؛ 1361-1275

Vartan Hovanesian Memorandum

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : بهروز پاکدامن
سال چاپ : 1362
انتشارات : انتشارات جامعه مهندسان مشاور ایران
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
برچسب ها
برچسب ها :
وارطان هوانسیان یادنامۀ وارطان هُوانسیان بهروز پاکدامن انتشارات جامعه مهندسان مشاور ایران

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 52 صفحه
وضعیت کتاب : اتمام چاپ

کتاب های مرتبط