کتاب سال دانشکدۀ معماری دانشگاه شهید بهشتی (1393)

Year Book 2014 (Shahid Beheshti University)

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
سال چاپ : 1393
زبان : انگلیسی
نوع کتاب : داخلی
برچسب ها
برچسب ها :
دانشگاه شهید بهشتی کتاب سال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 68 صفحه

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات