معماری و شهرسازی معاصر در ایران

Contemporary Architecture and Urbanism in Iran: Tradition, Modernity, and the Production of 'Space-in-Between'

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : محمدرضا شیرازی
سال چاپ : 1397
انتشارات : انتشارات اسپرینگر
زبان : انگلیسی
نوع کتاب : خارجی
برچسب ها
برچسب ها :
محمدرضا شیرازی Springer Publishing

مشخصات کتاب

تعداد صفحات : 193 صفحه

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای نویسنده