اسناد و روزنامه‌های کارخانه‌های اصفهان (جلد اول)

گزارش خطا

متاسفانه در طی زمان، بسیاری از سندهای تاریخی مزبور در جریان تعطیلی کارخانه ها از بین رفت به گونه ای که امروزه کمتر می توان از سندهای برجای مانده از هر نهاد صنعتی، به اطلاعات مدونی در خصوص سیر افول و نزول فعالیت آن دست یافت. با این وجود در کتاب پیش رو، سعی برآنست تا با جمع آوری سندهای مهم برجای مانده، پاره ای از وقایع و رویدادهای مختلفِ مرتبط با این نهادهای صنعتی را به نمایش گذارد.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
سال چاپ : 1392
انتشارات : انتشارات معمارخانه باغ نظر
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
برچسب ها
برچسب ها :
لیلا پهلوان‌زاده انتشارات معمارخانه باغ نظر معماری صنعتی

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 524 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

شرح

در کتاب پیش رو، سعی برآنست تا با جمع آوری سندهای مهم برجای مانده، پاره ای از وقایع و رویدادهای مختلفِ مرتبط با این نهادهای صنعتی را به نمایش گذارد. در این راستا، سندهای جمع آوری شده در این کتاب، در قالب چند قسمت مجزا معرفی شده اند. قسمت اول و دوم به معرفی اسناد و روزنامه های مرتبط با شرکت ها و کمپانی های تاسیس شده در شهر اصفهان و همچنین اتاق تجارت یا بازرگانی می پردازد. در بخش سوم، اسناد و روزنامه های مرتبط با هر کارخانه آورده شده است. بخش چهارم نیز به معرفی اسناد و روزنامه های مرتبط با بنیانگذاران کارخانه ها، بخش پنجم، به اسناد و روزنامه های مرتبط با اقدامات و جلساتِ دولتی در خصوص کارخانه ها، بخش ششم، به شکایات و شورش های کارگران، بخش هفتم، به مقولۀ سوادآموزی و بهداشت در کارخانه و بخش هشتم به شکایاتی در خصوص این کارخانه اختصاص یافته است. لازم به ذکر است به دلیل عدم امکان چاپ تمامی سندها و روزنامه های مرتبط با این مقوله، در انتهای کتاب، عنوانِ تمامی سندهای یافت شده در سازمان اسناد ملی، به صورت خلاصه درج شده است. همچنین عنوان مقاله یا گزارش های مندرج در روزنامه هایی که اطلاعات آنها در این کتاب درج نشده است، در پایان معرفی هر کارخانه به پیوست ارائه شده است. امید است که مجموعه حاضر بتواند علاوه بر تامین رضایتِ علاقمندان و محققان، اطلاعات و حقایقِ نهفته در لابلای اسناد و عرایض و شکایات طبقه کارگر را در شهر صنعتی اصفهان آشکار سازد.

کتاب های مرتبط