تاریخچه ی ساختمان ها و تعمیرات در سال 1315

گزارش خطا

سال گذشته فهرستی از ساختمانهای معارفی و تعمیرات آثار تاریخی بعنوان ضمیمه سالنامه وزارت معارف منتشر گردید. بطوریکه در مقدمه رساله ساختمانی سال گذشته یادآوری شده یک قسمت ساختمانها و تعمیرات معارفی مخصوص احتیاجات تعلیماتی بوده و گذشته از بناهای جدیدی که مطابق اصول صحی برای آموزشگاه ها بوجود آمده قسمتی از بناهای سابق که قبل اصلاح و تعدیل بوده با تغییراتی برای حوائج دبستانها و دبیرستانها آماده شده است. 

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
سال چاپ : 1315
انتشارات : اداره کل انطباعات (دایره ی آمار)
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
برچسب ها
برچسب ها :
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه اداره کل انطباعات (دایره ی آمار)

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 62 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

برای حفظ و ابقای آثار قدیم که بهترین معرف ذوق و هنر ملت ایران است اقداماتی شده و در نقاط مختلف کشور تعمیراتی از این قبیل آثار بعمل آمده است. برای آنکه علاقمندان به اوضاع معارف و آثار تاریخی از شرح این اقدامات آگاهش داشته باشند خلاصه ای از آن با عکسها و توضیحات لازم در این رساله بعنوان ضمیمه سالنامه 1314-1315 منتشر میگردد.

کتاب های مرتبط