رم کولهاس "پارادوکس توسعه و تخریب"

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : ایمان رئیسی
سال چاپ : 1395
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 400,000 ریال
برچسب ها
برچسب ها :
انتشارات کتابکده کسری رم کولهاس ایمان رئیسی پارادوکس توسعه و تخریب

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 264 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

چرا کولهاس !؟ کولهاس یک استثناست . این را تقریبا همه پذیرفته اند . هم معماران ، که می توانند خود را ساعت ها مشغول تماشای یک بنای او همچون " ویلای دال آوا " کنند ، هم شهرسازان و برنامه ریزان شهری که اگر مانیفست های نوشته و نانوشته ی کولهاس را نجویده باشند دیگر " به روز " نیستند و هم سایر اندیشمندان حوزه علوم انسانی ، آن ها که می دانند تفسیر وضعیت اجتماعی /اقتصادی / سیاسی انسان امروز ناگزیر از بازخوانی نقش " شهر " – این ابرفضای درهم برهم منظم – است . تاثیر کولهاس را نمی توان با دیگر هم عصرانش ، نظیر گهری ، حدید یا لیبسکیند مقایسه نمود . اندیشه ی کولهاس در سطح معماری نمود اندکی دارد . او اعماق معماری را هدف گرفته است و در این راستا ابتدا دوگانه ی معماری / شهرسازی را بازتعریف می کند . سپس تعاریف پذیرفته شده از " مقیاس " را در هم می شکند و بعد فرم ، ساختار ، مقطع و هر آنچه در تیررس معماری است را دیگرگون می کند . مدرنیته را می ستاید اما معماری مدرن را نقد کرده و ناقص می داند . کولهاس در خلق مفاهیم جدید و نوآوری در ساختارها آرام و قرار ندارد . همیشه در سفر است . همچون لوکوربوزیه ، لویدرایت ، هایدگر و دلوز به " شرق " همچون معدنی از پتانسیل های فکری می نگرد ولی برخلاف آن ها شیفته ی شرق نیست و آن را نیز با تیغ تیز تشریح نوازش می کند . کولهاس تنهاسن . او طنز نوشتاری خاص خود را دارد . در واقع هنوز هم یک خبرنگار حرفه ای است . او بیش از هر معماری به پتانسیل های " رسانه " اشراف دارد و یک تنه پروژه فکری خود را پیش برده است . اگر معماری مدرن ، برای تبدیل به جریان و سبک شدن به وجود گروهی از نوابغ – لوکوربوزیه ، لوید رایت ، آلوار آلتو و میس وندر روهه نیازمند بود و اگر دیکانستراکشن به نسلی جهش یافته از نوابغ آیزمن ، دریدا ، کولهاس اولیه ، لیبسکیند و کوپ هیمل بلاو – نیازمند بود ، کولهاس امروزی به تنهایی یک جریان ژرف معمارانه است ، جریانی که برای سنجش و درک کامل تاثیرات آن بر پیکره معماری هنوز زود است .

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات