الفبای روانشناسی محیط برای طراحان

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی، میان رشته ای، جامعه شناسی | انسان شناسی | روانشناسی
نویسنده : جهانشاه پاکزاد
سال چاپ : 1395
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 525,000 ریال
برچسب ها
برچسب ها :
جهانشاه پاکزاد الفبای روانشناسی محیط برای طراحان

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 3
تعداد صفحات : 418 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

کتاب حاضر شامل بخش بندی زیر می باشد:
مقدمه
فصل اول: نیازهای انسانی
فصل دوم: رویکردها در روانشناسی
فصل سوم: ارتباط انسان- محیط

بخش اول فرآیندهای فردی
فصل چهارم: احساس کلی سیستم بینایی
فصل پنجم: ادراک محیط
فصل ششم: شناخت محیط
فصل هفتم: رفتار

بخش دوم فرآیندهای گروهی
فصل هشتم: روانشناسی رشد
فصل نهم: روانشناسی جنسیت
فصل دهم: رفتارهای اجتماعی

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات