خانه حیاط آبی

Blue-Yard House

گزارش خطا

تیم پروژه

تیم طراحی | همکاران پروژه :

بهنام امامی

اطلاعات کلی

سال : 1396/2017
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی
مساحت پروژه : 300 مترمربع
آدرس : ایران، اصفهان، اصفهان
منابع اینترنتی :

https://www.archdaily.com