ساختمان اداری و تجاری ولیعهدی

Valiahdi Office and Commercial Building

گزارش خطا
معمار مسئول : هومن بالازاده
شرکت معماری : دفتر معماری هوبا طرح
مدیر پروژه :

نیوشا میرزایی، بهرام افسری

نوع پروژه : داخلی

این ساختمان با کاربری اداری تجاری در یک زمین پر تردد و شلوغ شهر کرج واقع شده است. خیابان شهید بهشتی در این منطقه دارای یک بلوار فضای سبز برای پیاده روی است. ایده ی اولیه این طرح با نگاهی تحلیلی از کیفیت ساختمان های ساخته شده در این خیابان به وجود آمد و هرچند که زمین پروژه مابین دو بلوک شهری دیگر قرار داشت، ایده ی طراحی به سمتی حرکت کردکه ساختمان با فضای شهری درگیر شود .

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

محمد ولیعهدی

نظارت :

محسن طهماسبی

دانیال شاملو

تیم اجرایی (مدیر، همکاران) :

محسن طهماسبی

سازه (طراحی، اجرا) :

اعلایی

طراح فاز یک :

نیوشا میرزایی

طراح فاز دو :

 بهرام افسری

تأسیسات الکتریکی (طراح، مجری) :

محمد نگهبان

تأسیسات مکانیکی (طراح، مجری) :

محمد نگهبان

ارائه :

الهام سیفی آزاد، امیر محبی صفت، آتوسا شیران، هومن فعالی، پویه نوریان

 بابک طوسی پور

مونا رضوی

تیم طراحی | همکاران پروژه :

میثم احسانیان، محسن طهماسبی، پریما جهانگرد

اطلاعات کلی

سال : 1389-1394/2009
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : تجاری، اداری - دولتی
مساحت پروژه : 5500 مترمربع
آدرس : ایران، البرز، کرج

شرح

هدف در طراحی ایجاد ارتباط بیشتر بین ساختمان و شهر در  جهت درک چند بعدی ساختمان از نقاط مختلف شهر بود به گونه ای که به زوایای مختلف دید انسان از شهر احترام گذارده شود و بتوان یک کیفیت چند بعدی را در ارتباط بین ناظر و ساختمان ایجاد کرد بر اساس این خواسته ابتدا شبکه هندسی منظمی از تحلیل شهر به وجود آمد و سپس شبکه بر اساس دیدهای شهری بر اساس هندسه ای که حداکثر دید چند بعدی را در شهر بتواند خلق کند، شکل گرفت و در مرحله ی بعد هندسه  منظمی کل حجم را شکل داد که در سازماندهی درونی فضاها نیز کشیده شد. این احجام مانند دیافراگم هایی جهت کنترل نور جنوب دیده شده اند.
ساختار سه بعدی طرح علاوه بر اینکه توانست دیدهای مختلفی از نقاط مختلف شهر برای ناظر ایجاد نماید در رابطه ی بین شهر، ساختمان و انسان رابطه ی داینامیکی بصری بر اساس حرکت ناظر پدید آورد که این رابطه از دید دیگری نیز بررسی شد و آن حرکت خورشید و ایجاد سایه های روی حجم می باشد به گونه ای که با توجه به مشخصات توده حجم در زمان های مختلف روز سایه های روی ساختمان تغییر می نماید، که این عامل باعث ایجاد یک کیفیت متغیر از سایه اندازی در نمای جنوبی و دید شهری پروژه می شود.
ایده ای که در لایه ی بعدی در درون فضا مطرح بود در امر دادن کیفیت (داینامیک) پویا به درون فضاهای اداری بود که با الهام از ایده ارسی در معماری ایران سعی شد با استفاده از رنگ در شیشه ها، حرکت خورشید به یک کیفیت نوری پویا در درون پروژه تبدیل شود که در ساعات مختلف روز همانند بیرون پروژه تاثیرهای متغیری در کیفیت بصری فضاهای داخلی واحدها بگذارد. در این روش با الهام از بازار کاشان که به تدریج رنگ آجر به رنگ فیروزه ای تغییر می یابد از دو رنگ آجری و آبی استفاده شد و این دو رنگ بر اساس هندسه حجمی نما تعریف شده اند به گونه ای که در قسمت های برجسته نما رنگ آجری و در قسمت های فرورفته رنگ آبی شیشه ها بیشتر است و این رنگ ها به صورت تدریجی و بر اساس هندسه حجم دارای تراکم متفاوتی هستند. هدف بعدی این رنگ ها کاهش میزان گرمای نور جنوب در واحدها بود که از این طریق گرمای نور جنوب تا حد زیادی توسط این بافت گرفته شود و در مصرف انرژی واحدهای اداری تاثیر گذارد. روش ایجاد رنگ های روی شیشه ها از طریق چاپ ویترای می باشد  که تغییر کیفیت نمی دهد و ما بین شیشه دو جداره اجرا شده.
حجم نمای جنوب ساختمان تحت تاثیر دو قسمت که یکی ورودی اداری و دیگری بالکن های واحدهای بزرگتر دو طبقه بالای ساختمان قرار گرفته این دو بخش هریک نقش کارکردی خاص برای تغییر کاربریهای پروژه در طبقات پایین و بالا داشته و سعی در ایجاد خواسته های عملکردی با حفظ یکپارچگی در حجم ساختمان شده فضایی که ورودی ساختمان را تعریف کرده به صورت یک فضای نیمه باز مرتبط با شهر تعریف شده که از این قسمت افراد وارد لابی بخش اداری می شوند  و بخشی از ساختار حجمی پروژه بوده که کیفیت جداره های این بخش هماهنگ با بافت شیشه های نما با دو کیفیت از شیشه های شفاف و دیگری المان های نورپردازی  با هندسه یکسان می باشدکه سعی در ارتباط بیشتر جزییات فضا ی ورودی  با ایده کل ساختمان داشته است.
ایده متریالی بنا بر اساس رنگ غالب ساختمان های موجود در این خیابان رنگ سفید در نظر گرفته شده و در کناره ها و در زیر سطوح متریال چوب پلاست دیده می شود که بر اساس حجم هندسی نما جهت تمیز ماندن حجم ساختمان آبرو هایی برای حجم ها دیده شده که اجازه حرکت و هدایت آبهای حاصل از بارندگی در نما را از این طریق  ایجاد می نماید. در معماری داخلی پروژه متناسب با معماری نما، شیشه های موازی با سطح نما به صورت شفاف و نیمه شفاف در نظر گرفته شده تا به وسیله ی آن میزان زیادی از فضاهای میانی از نور طبیعی برخوردار گردند. همچنین مدول های حجمی در سازماندهی فضای داخلی واحدها تاثیرگذار اند. به گونه ای که مدول حجمی نما امتداد فضاهای داخلی و سقف ها را شکل داده اند.

مجری و مشاور شیشه نما: شرکت آرسیا تک، وحید شهروزی

منابع اینترنتی :

http://hoobadesign.com

https://www.archdaily.com