ویلای مکعب

Cube Villa

گزارش خطا
معمار مسئول : محمد کانی‌سواران
مدیر پروژه :

محمد کانی سواران

برچسب ها
برچسب ها :
گروه معماری کانی سواران محمد کانی‌سواران

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

آقای سیامک نژاد

نظارت :

محمد کانی سواران

طراح فاز صفر :

محمد کانی سواران

طراح فاز یک :

محمد کانی سواران

طراح فاز دو :

نسترن متحد

ارائه :

گل نسا متخد

تیم طراحی | همکاران پروژه :

مجید کانی سواران، نسترن متحد، مجید کانی سواران

اطلاعات کلی

سال : 1398/2019
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، ویلایی
مساحت پروژه : 540 مترمربع
آدرس : ایران، البرز، کرج ، چهارباغ

شرح

شکل گیری این پروژه براساس تیپولوژی ویلا در مناطق ییلاقی شکل گرفته است. این ویلا از ترکیب نه مکعب شکل گرفته که فضای عمومی با سقفی شیبدار احاطه شده است وهمچنین ایجاد تنوع و افزایش کیفیت در فضای داخلی از دیگرعوامل شکل گیری طرح بود. این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی 540 متر مربع واقع شده است. پتانسیل زمین مذکور از نظر تیم طراحی، علاوه بر موقعیت جغرافیایی، محل قرارگیری آن بود. حفظ محرمیت برای فضاهای داخلی و فضای استخر و ایجاد فضایی کاملاً خصوصی از مهمترین  اولویت های تیم طراحی به حساب می آمد. هر چند که کاربری پروژه وهمچنین زمان های استفاده از این بنا جداره های شفاف وسیع به منظور بهره گیریحداکثر از چشم اندازهای پیرامونی را می طلبید، با توجه به فرهنگ منطقه محدود کردناشراف از بیرون به داخل اولویت دیگر تیم طراحی بود. نهایتا با بهره مندی حداکثریفضاهای داخلی از چشم اندازهای طبیعی و باغ های پیرامون در عین حفظ محرمیت این فضاها پروژه طراحی گردید. نهایتا تفکیک فضایی عملکردهای عمومی و خصوصی به دو فضای مستقل بیرونی و درونی تبدیل شد. در ادامه جداره غربی پروژه که تنها جداره مشترک باخیابان عمومی بود به منظور حفظ محرمیت ، با عقب نشینی حدود 6 متری در فضای نیم طبقه اول میسر شد. متریال اصلی نما از سنگ گرانیت فِلیم شده می باشد که از مصالح مرغوب و ماندگار با شرایط آب و هوایی منطقه به شمار می روند.